thumbnail - Những quan điểm có thể sai lầm của Nikola Tesla
Tuấn Anh
Hà Nội

Những quan điểm có thể sai lầm của Nikola Tesla

Nhà phát minh nổi tiếng Nikola Tesla không ủng hộ thuyết tương đối của Einstein, không tin vào khả năng tách nguyên tử và sự tồn tại của electron.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác