thumbnail - Những rào cản trong rèn luyện phẩm chất trung thực cho học sinh
Tuấn Anh
Hà Nội

Những rào cản trong rèn luyện phẩm chất trung thực cho học sinh

Chương trình giáo dục phổ thông 2018 với mục tiêu hình thành, phát triển phẩm chất và năng lực học sinh, với 5 phẩm chất chủ yếu là: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực và trách nhiệm. Trong đó, trung thực phải được coi là nền tảng.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác