thumbnail - Những tác phẩm tuyệt vời dưới ‘bàn tay vàng’ của các nghệ sĩ xăm hình
Lan đột biến
Hà Nội

Những tác phẩm tuyệt vời dưới ‘bàn tay vàng’ của các nghệ sĩ xăm hình

Xăm mình là một hình thức ghi dấu bằng mực lên cơ thể, từ đó làm thay đổi sắc tố da, vì nhu cầu thẩm mỹ, tạo ấn tượng hoặc những mục đích khác.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác