thumbnail - Những tiện ích người dân và doanh nghiệp được hưởng từ Đề án 06 trong 6 tháng qua
Quốc Cường
Hà Nội

Những tiện ích người dân và doanh nghiệp được hưởng từ Đề án 06 trong 6 tháng qua

Chiều 29/7, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ (Đề án 06) chủ trì phiên họp thứ sáu, đánh giá kết quả 6 tháng triển khai và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác