thumbnail - Nở rộ ngành học mới và các chương trình liên kết quốc tế
Quốc Cường
Hà Nội

Nở rộ ngành học mới và các chương trình liên kết quốc tế

Từ năm 2016 đến 2021, số lượng ngành đào tạo do các trường đại học tự chủ mở tăng 1,5 lần, số chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài vượt 400. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác