thumbnail - Nợ xấu tăng nhanh, loạt ngân hàng nâng tỷ lệ bao phủ với kết quả chưa từng có trong lịch sử
Duy Tân
Hà Nội

Nợ xấu tăng nhanh, loạt ngân hàng nâng tỷ lệ bao phủ với kết quả chưa từng có trong lịch sử

Lợi nhuận tăng mạnh, nhưng chất lượng tài sản cũng là một điều đáng lưu ý khi nợ xấu tại nhiều thành viên đã bắt đầu có dấu hiệu tăng khá nhanh
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác