thumbnail - "Nới biên độ tỷ giá là cần thiết cho sự ổn định và phát triển kinh tế trong dài hạn"
Cua Gạchhhh
Hà Nội

"Nới biên độ tỷ giá là cần thiết cho sự ổn định và phát triển kinh tế trong dài hạn"

Dù khẳng định nới biên độ tỷ giá USD/VND sẽ mang lại khó khăn cho một bộ phận doanh nghiệp, song các chuyên gia đều nhìn nhận, đây là quyết định cần thiết và phù hợp cho sự ổn định và phát triển của kinh tế Việt Nam trong dài hạn.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác