thumbnail - Nội bộ Twitter rối loạn trước ngày công ty về tay Elon Musk
Cua Gạchhhh
Hà Nội

Nội bộ Twitter rối loạn trước ngày công ty về tay Elon Musk

Nhiều nhân viên nói rằng sẽ chẳng còn ai ở lại làm việc nếu Musk lên nắm quyền ở Twitter.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác