thumbnail - Nỗi buồn thủy điện
Minh DucTRan
Hà Nội

Nỗi buồn thủy điện

Chủ đầu tư thủy điện hứa hẹn hỗ trợ, đền bù cho người dân nhường đất phục vụ dự án, nhưng 10 năm trôi qua, câu chuyện đền bù cho người dân vẫn chẳng được thực hiện.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác