thumbnail - Nơi chủ đề tài công tác nói gì về Luận án Tiến sĩ phát triển cầu lông cho công chức Sơn La | VOV.VN
Quân Mạnh
Hà Nội

Nơi chủ đề tài công tác nói gì về Luận án Tiến sĩ phát triển cầu lông cho công chức Sơn La | VOV.VN

VOV.VN - Liên quan Luận án tiến sĩ ngành giáo dục học về phát triển môn cầu lông cho công chức TP. Sơn La, đại diện trường Đại học Tây Bắc - nơi chủ đề tài công tác đã lên tiếng khẳng định: nghiên cứu sinh đã thực hiện đầy đủ các điều kiện của cơ sở đào tạo để hoàn thành luận án theo quy định.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác