thumbnail - Nơi khỉ làm chủ đất
Viễn Đông
Hà Nội

Nơi khỉ làm chủ đất

Người dân tại một ngôi làng nhỏ ở Ấn Độ đăng ký cho khỉ làm chủ sở hữu của 13 ha đất canh tác đắt giá.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác