thumbnail - Nỗi lo lọc ảo chung làm mất quyền tự chủ các trường: Bộ GD&ĐT nói gì?
Minh DucTRan
Hà Nội

Nỗi lo lọc ảo chung làm mất quyền tự chủ các trường: Bộ GD&ĐT nói gì?

Việc lọc ảo chung thực tế không ảnh hưởng đến quyền tự chủ tuyển sinh của các trường. Vì các trường vẫn có thể xét tuyển sớm và thông báo danh sách đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) cho thí sinh.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác