thumbnail - Nơi người sống cùng báo hoa mai
Quân Mạnh
Hà Nội

Nơi người sống cùng báo hoa mai

Trong khi nhiều người sợ hãi trước những con báo, tại ngôi làng Bera (Ấn Độ), một cộng đồng đang sống hòa thuận với những con vật này.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác