thumbnail - Nokia sắp bán mảng kinh doanh quan trọng
Trường Sơn
Hà Nội

Nokia sắp bán mảng kinh doanh quan trọng

Mảng dịch vụ này đem về cho công ty hàng trăm triệu USD mỗi năm.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác