thumbnail - Nông dân Hà Nam kiếm hàng trăm triệu đồng mỗi vụ nhờ trồng sen lấy hạt
Viễn Đông
Hà Nội

Nông dân Hà Nam kiếm hàng trăm triệu đồng mỗi vụ nhờ trồng sen lấy hạt

Từ vùng đất chiêm trũng, trồng lúa không hiệu quả, người dân Duy Tiên (Hà Nam) đã chuyển sang trồng sen, kiếm hàng trăm triệu đồng mỗi vụ.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác