thumbnail - NSND Lan Hương, Bảo Thanh dành lời khen cho Lan Phương trong "Thương ngày nắng về" 2 | VOV.VN
Lê Vũ Phong
Hà Nội

NSND Lan Hương, Bảo Thanh dành lời khen cho Lan Phương trong "Thương ngày nắng về" 2 | VOV.VN

VOV.VN - Lan Phương được đánh giá hoàn thành trọn vẹn những phân cảnh diễn tả nội tâm của nhân vật Vân Khánh trong "Thương ngày nắng về" phần 2.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác