thumbnail - Nữ nhân viên Ngân hàng Agribank 'ngâm' 47 tỷ đồng của khách hàng
Lê Vũ Phong
Hà Nội

Nữ nhân viên Ngân hàng Agribank 'ngâm' 47 tỷ đồng của khách hàng

Do đang nợ số tiền lớn, Phượng đã dùng tiền vay được của người này để trả tiền gốc và tiền lãi cho người khác cho đến khi hoàn toàn không còn khả năng chi trả.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác