thumbnail - Nữ nhân viên Ngân hàng lừa đảo gần 50 tỉ đồng
Minh DucTRan
Hà Nội

Nữ nhân viên Ngân hàng lừa đảo gần 50 tỉ đồng

do đang nợ số tiền lớn, Phượng đã dùng tiền vay được của người này để trả tiền gốc và tiền lãi cho người khác cho đến khi hoàn toàn không còn khả năng chi trả. Bằng thủ đoạn trên, Phạm Thị Phượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 43 công dân với tổng số tiền khoảng 47 tỷ đồng.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác