thumbnail - Nữ sinh được Đại học Cambridge cấp học bổng thạc sĩ và tiến sĩ
Thức SG
Hà Nội

Nữ sinh được Đại học Cambridge cấp học bổng thạc sĩ và tiến sĩ

Muốn học sau đại học ở Cambridge, ứng viên Việt Nam phải có bằng thạc sĩ; nhưng My chỉ có bằng cử nhân cùng kinh nghiệm làm việc cho một viện nghiên cứu. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác