thumbnail - Nửa năm, gần 20 cuộc thi sắc đẹp: Mập mờ ranh giới tôn vinh nhan sắc
Lan đột biến
Hà Nội

Nửa năm, gần 20 cuộc thi sắc đẹp: Mập mờ ranh giới tôn vinh nhan sắc

Nhiều cuộc thi nhan sắc dường như chỉ nhằm kinh doanh, điều này có tác động xã hội như thế nào, giải pháp rao sao cho câu chuyện này?
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác