thumbnail - Nước từ đã tạo ra cuộc cách mạng như thế nào?
Quốc Cường
Hà Nội

Nước từ đã tạo ra cuộc cách mạng như thế nào?

Kể từ khi ra đời vào năm 1963, nước từ nhanh chóng được ứng dụng rộng rãi nhờ những đặc tính "có một không hai" của vật liệu.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác