thumbnail - Ổ lưu trữ siêu bền trên kính viễn vọng 10 tỷ USD
Tuấn Anh
Hà Nội

Ổ lưu trữ siêu bền trên kính viễn vọng 10 tỷ USD

Kính viễn vọng James Webb trang bị ổ cứng SSD dung lượng 68 GB, dùng để lưu trữ và truyền dữ liệu để nhà khoa học nghiên cứu lịch sử vũ trụ.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác