thumbnail - Ở nhiều trường đại học, thiết chế HĐT - Ban giám hiệu chưa phân định rõ ràng
Diệu Thúy
Hà Nội

Ở nhiều trường đại học, thiết chế HĐT - Ban giám hiệu chưa phân định rõ ràng

GDVN- Ông Nguyễn Đắc Vinh: Đổi mới cơ chế tài chính cho giáo dục đại học theo hướng Nhà nước tiếp tục phân bổ nguồn lực đầu tư cho cơ sở giáo dục đại học.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác