thumbnail - Ở thế giới ngoài Trái Đất này, con người sẽ thở nhờ... đất
Thức SG
Hà Nội

Ở thế giới ngoài Trái Đất này, con người sẽ thở nhờ... đất

(NLĐO) - Đất Mặt Trăng có thể hoạt động như chất xúc tác quang hợp ngoài Trái Đất, một nghiên cứu mới chứng minh.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác