thumbnail - Ở tuổi 30, tôi chưa biết nên làm việc ở đất nước nào
Thu Trang
Hà Nội

Ở tuổi 30, tôi chưa biết nên làm việc ở đất nước nào

Tôi là con trai trong một gia đình khó khăn ở miền Trung, vì vậy luôn cố gắng học tập để có cơ hội phát triển.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác