thumbnail - Ôm tiền gửi tiết kiệm, hiệu suất từ đầu năm của Passion Investment vượt trội các quỹ đầu tư “full” cổ phiếu
Duy Tân
Hà Nội

Ôm tiền gửi tiết kiệm, hiệu suất từ đầu năm của Passion Investment vượt trội các quỹ đầu tư “full” cổ phiếu

Trong bối cảnh thị trường biến động không thuận lợi khiến hầu hết các quỹ đầu tư lớn đều thua lỗ hàng chục % từ đầu năm, một số tổ chức vẫn sống khỏe nhờ phân bổ vào các tài sản có thu nhập cố định như gửi tiết kiệm hoặc trái phiếu.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác