thumbnail - "Ông lớn" ngân hàng có lợi thế về "tiền rẻ" cũng đã tăng lãi suất huy động
Tuấn Anh
Hà Nội

"Ông lớn" ngân hàng có lợi thế về "tiền rẻ" cũng đã tăng lãi suất huy động

Trong 6 tháng đầu năm, tiền gửi khách hàng của nhà băng này đã tăng 5,3% lên hơn 1,19 triệu tỷ đồng. Tuy nhiên, mức tăng trưởng này thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng tín dụng (đạt 14,6%).
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác