thumbnail - Ông Ngô Văn Tuấn làm Bí thư Ban cán sự Đảng Tổng Kiểm toán Nhà nước
Tuấn Anh
Hà Nội

Ông Ngô Văn Tuấn làm Bí thư Ban cán sự Đảng Tổng Kiểm toán Nhà nước

Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình được phân công làm Bí thư Ban Cán sự Đảng, bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, phụ trách Kiểm toán Nhà nước.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác