thumbnail - Ông Nguyễn Duy Hưng: "18-20 năm nay tôi không kinh doanh kiếm lợi từ cổ phiếu của chính mình"
Thức SG
Hà Nội

Ông Nguyễn Duy Hưng: "18-20 năm nay tôi không kinh doanh kiếm lợi từ cổ phiếu của chính mình"

"Đây là điều đau nhất và khó khăn nhất với tôi, mọi người có thể thấy tôi và gia đình tôi không bao giờ mua bất kỳ cổ phiếu SSI nào mà không công bố. Tôi không tham gia bất kể một group nào đánh lên hay đánh xuống cổ phiếu mà tôi làm Chủ tịch. Tôi nói công khai thế này, nếu tôi có thì người ta sẽ dò hết ra. Tôi chỉ làm sao công ty phát triển tốt nhất, bảo vệ lợi ích cổ đông. Tôi thích cổ phiếu lên lắm, lên thì tài sản nhiều nhưng giá cổ phiếu do thị trường định đoạt".
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác