thumbnail - Ông Nguyễn Thế Kỷ tiếp tục làm chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật trung ương
Lan đột biến
Hà Nội

Ông Nguyễn Thế Kỷ tiếp tục làm chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật trung ương

TTO - Theo quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ được công bố sáng 26-10, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ tiếp tục được phân công làm chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật trung ương khóa V nhiệm kỳ 2021-2026.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác