thumbnail - Ông Powell cam kết giữ vững cuộc chiến chống lạm phát, chấp nhận “thương đau” về tăng trưởng
Cua Gạchhhh
Hà Nội

Ông Powell cam kết giữ vững cuộc chiến chống lạm phát, chấp nhận “thương đau” về tăng trưởng

“Chúng ta cần phải đẩy lùi lạm phát. Tôi ước rằng có một cách đỡ đau thương hơn để làm việc đó, nhưng chẳng có”, ông Powell nói tại họp báo...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác