thumbnail - Ông Powell không dám chắc Fed có thể đưa kinh tế Mỹ “hạ cánh mềm”
Quân Mạnh
Hà Nội

Ông Powell không dám chắc Fed có thể đưa kinh tế Mỹ “hạ cánh mềm”

“Hạ cánh mềm là đưa lạm phát về ngưỡng mục tiêu 2% trong khi vẫn duy trì được sức mạnh cho thị trường lao động. Đó là một nhiệm vụ khó ở thời điểm này", Chủ tịch Fed nói...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác