thumbnail - Ông Rishi Sunak sẽ yết kiến vua Charles đệ tam vào ngày hôm nay
Trường Sơn
Hà Nội

Ông Rishi Sunak sẽ yết kiến vua Charles đệ tam vào ngày hôm nay

VTV.vn - Dự kiến, ông Rishi Sunak sẽ yết kiến vua Charles đệ tam vào ngày hôm nay để chính thức được bổ nhiệm làm Thủ tướng và thành lập chính phủ mới.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác