thumbnail - Ông Trần Lê Minh: “Thị trường chứng khoán có thể bước vào giai đoạn tương đối trầm lắng”
Viễn Đông
Hà Nội

Ông Trần Lê Minh: “Thị trường chứng khoán có thể bước vào giai đoạn tương đối trầm lắng”

Trong lịch sử không chỉ ở Việt Nam mà ở bất kỳ nước nào, cứ giai đoạn nào mà chính sách tiền tệ siết chặt thì thị trường chứng khoán, cụ thể là cổ phiếu sẽ chịu nhiều ảnh hưởng.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác