thumbnail - Ông Trần Sỹ Thanh được bầu làm Chủ tịch Hà Nội với 100% phiếu tán thành
Trường Sơn
Hà Nội

Ông Trần Sỹ Thanh được bầu làm Chủ tịch Hà Nội với 100% phiếu tán thành

HĐND TP Hà Nội bầu ông Trần Sỹ Thanh giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác