thumbnail - Ông Trần Sỹ Thanh được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội
Duy Tân
Hà Nội

Ông Trần Sỹ Thanh được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Chiều 22/7, kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 8) HĐND thành phố Hà Nội biểu quyết bầu ông Trần Sỹ Thanh, Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội làm Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác