thumbnail - Ông Võ Văn Thưởng thăm vợ chồng GS Trần Thanh Vân và Trung tâm ICISE
Viễn Đông
Hà Nội

Ông Võ Văn Thưởng thăm vợ chồng GS Trần Thanh Vân và Trung tâm ICISE

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đánh giá cao ý tưởng xây dựng Khu đô thị khoa học đầu tiên của Việt Nam ở TP.Quy Nhơn của GS Trần Thanh Vân, GS Lê Kim Ngọc và lãnh đạo tỉnh Bình Định.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác