thumbnail - Ông xã vừa tặng xe xong thì số lạ gọi đến, nghe điện thoại tôi thấy ghê tởm chồng
Quốc Cường
Hà Nội

Ông xã vừa tặng xe xong thì số lạ gọi đến, nghe điện thoại tôi thấy ghê tởm chồng

Tai tôi như ù đi, nhưng tôi vẫn cố gắng bình tĩnh hỏi lại đầu dây bên kia rằng có phải gọi nhầm số rồi không?
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác