thumbnail - PAPI 2021: Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công có dấu hiệu "giảm nhiệt"
Gia Loc
Hà Nội

PAPI 2021: Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công có dấu hiệu "giảm nhiệt"

Tại báo cáo Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2021, lần đầu tiên chỉ số kiểm soát tham nhũng trong khu vực công bị giảm điểm kể từ
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác