thumbnail - PFU BlueCats 'báo hung tin', Thanh Thúy không dự ASEAN Grand Prix
Trường Sơn
Hà Nội

PFU BlueCats 'báo hung tin', Thanh Thúy không dự ASEAN Grand Prix

Đội bóng chuyền nữ PFU BlueCats đã từ chối cho Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam mượn Thanh Thúy về tham dự giải bóng chuyền ASEAN Grand Prix 2022.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác