thumbnail - PGS Nghiêm Đình Vỳ: Việc điều chỉnh Chương trình Lịch sử không phải là xây mới
Duy Tân
Hà Nội

PGS Nghiêm Đình Vỳ: Việc điều chỉnh Chương trình Lịch sử không phải là xây mới

GDVN- Năm học mới đang cận kề, Lịch sử trở thành môn bắt buộc có làm thay đổi cấu trúc chương trình đã ban hành? Nhà trường, giáo viên phải thay đổi ra sao để hiệu quả?
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác