thumbnail - Phá ngô, trồng mận chín sớm, chín muộn - Nông dân Phiêng Khoài làm giàu
Gia Loc
Hà Nội

Phá ngô, trồng mận chín sớm, chín muộn - Nông dân Phiêng Khoài làm giàu

Từ chỗ cơ bản chỉ làm cỏ cho cây thì nay cây mận đã được nông dân Sơn La chăm sóc một cách bài bản, khoa học để cho thu nhập cao. Điều này đã cho thấy sự chuyển mình trong tư duy làm nông nghiệp của nông dân Sơn La.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác