thumbnail - Phá tụ điểm mại dâm núp bóng quán cà phê
Trường Sơn
Hà Nội

Phá tụ điểm mại dâm núp bóng quán cà phê

Hoàng Thị Hương khai bản thân mở dịch vụ cà phê massage. Mỗi lần mua dâm, khách phải trả 300.000-400.000 đồng. Số tiền này Hương lấy một nửa, phần còn lại chia cho gái mại dâm.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác