thumbnail - Phân biệt trường công, trường tư trong thực hiện NĐ 111 là chưa đúng Luật GDĐH
Diệu Thúy
Hà Nội

Phân biệt trường công, trường tư trong thực hiện NĐ 111 là chưa đúng Luật GDĐH

GDVN- Thực hiện Nghị định 111, cơ sở đào tạo sức khoẻ mong có định mức chi phí thay vì tự thoả thuận với cơ sở thực hành như hiện nay.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác