thumbnail - Phân cấp triệt để, đẩy nhanh tiến độ 16 dự án, dự án thành phần cao tốc trong chương trình phục hồi
Lan đột biến
Hà Nội

Phân cấp triệt để, đẩy nhanh tiến độ 16 dự án, dự án thành phần cao tốc trong chương trình phục hồi

Uỷ ban Nhân dân các tỉnh được phân cấp triệt để trong thực hiện các dự án, dự án thành phần đầu tư các tuyến đường bộ cao tốc theo hình thức đầu tư công thuộc chương trình phục hồi. Tổng cộng có 16 dự án, dự án thành phần trong chương trình...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác