thumbnail - Phấn đấu giải ngân toàn bộ vốn đầu tư công trước 31/12
Lan đột biến
Hà Nội

Phấn đấu giải ngân toàn bộ vốn đầu tư công trước 31/12

Chiều nay 1/8, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành họp Tổ công tác số 4 về kiểm tra, đôn đốc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 tại một số bộ, ngành và địa phương.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác