thumbnail - Phân loại đơn vị hành chính phải mang tính thống nhất
Cua Gạchhhh
Hà Nội

Phân loại đơn vị hành chính phải mang tính thống nhất

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu, việc phân loại đơn vị hành chính cần nghiên cứu căn cơ, phải có cơ sở khoa học và thực tiễn về lâu dài, đồng thời vừa phải có tính thống nhất quốc gia, nhưng có những đặc thù riêng.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác