thumbnail - Phần lớn AirPods sẽ được sản xuất tại Việt Nam
Trường Sơn
Hà Nội

Phần lớn AirPods sẽ được sản xuất tại Việt Nam

Theo báo cáo của JP Morgan, đến năm 2025, các nhà máy đối tác của Apple đặt tại Việt Nam sẽ đóng góp 20% iPad và Apple Watch, 5% MacBook, 65% tai nghe AirPods.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác