thumbnail - Phản ứng đối lập của Thu Trang và Tiến Luật khi nghe con trai khẳng định mẹ rất đẹp
Trường Sơn
Hà Nội

Phản ứng đối lập của Thu Trang và Tiến Luật khi nghe con trai khẳng định mẹ rất đẹp

Thu Trang hào hứng vỗ tay và khen ngợi con trai trước lời tán dương của quý tử về mình.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác