thumbnail - Phanh phui hết có mà toi
Thu Trang
Hà Nội

Phanh phui hết có mà toi

TTO - Mấy hôm nay hội những tiến sĩ cầu các loại rúng động vì có mấy thành viên bị thiên hạ dè bỉu về cái luận án phát triển môn cầu các loại trong công nhân viên chức. Tính sao đây? Mọi người bàn bạc.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác